Piotr Ambrożewicz

Piotr Ambrożewicz
Dyrektor Techniczny
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „IMPEX-SARO” w Gdańsku

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1986), Instytut Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych (1988). Od 18 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z trybologią, gospodarką smarowniczą, doborem środków smarnych i metodami ich aplikacji. Uczestniczył w szeregu specjalistycznych szkoleń w kraju i zagranicą, organizowanych m.in. przez Exxon, Perma-TEC, Memolub International. Podczas prelekcji w ramach MAINTECH, przedstawi możliwości efektywnego wspomagania gospodarki smarowniczej poprzez zastosowanie automatycznych smarownic.


Rafał Bień

Rafał Bień
Product Manager SIMATIC Net
Siemens


W Siemens Polska od roku 2004, a od 4 lat na stanowisku Product Manager Simatic Net.
Zakres moich obowiązków zawodowych to promocja rozwiązań dedykowanych dla sieci komunikacyjnych w standardzie Ethernet Przemysłowy i Profibus. Świadcze doradztwo techniczne i wsparcie projektowe w zakresie grupy produktowej Simatic Net. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na wydziale Mechanicznym specjalizacja Automatyka i Metrologia.


Arkadiusz Bober

Arkadiusz Bober
Kierownik działu Inżynierii ds. Technologii Przemysłowej
General Motors Manufacturing Poland

Ukończył Automatykę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Zarządzanie Nowoczesną Firmą, Polish Open University. W General Motors Manufacturing Poland kieruje Działem Inżynierii odpowiedzialnym za techniczne przygotowanie linii produkcyjnych do produkcji nowych modeli samochodów w zakresie automatyki, robotyki oraz układów przenośnikowych. Wcześniej pracował w zakładzie GM jako Inżynier ds. Robotyki oraz w Dziale Utrzymaniu Ruchu.


Monika Budzyńska

Monika Budzyńska
Starszy konsultant ds. rekrutacji
Bank Danych o Inżynierach

W Banku Danych o Inżynierach pracuje od 3 lat. Ma duże doświadczenie w obrębie przeprowadzania kompleksowych procesów rekrutacyjnych na stanowiska inżynieryjne, menedżerskie i specjalistyczne. Stale współpracuje z czołowymi Klientami z branży technicznej, poszukując na ich zlecenie najlepszych pracowników. Porusza się po branży produkcyjnej, budowlanej, IT/Telco, energetycznej i pokrewnych.


Michał Choras

Michał Choraś
Adiunkt w Instytucie Telekomunikacji
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

W roku 2005 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską dotyczącą biometrycznej identyfikacji osób. Autor ponad 85 recenzowanych artykułów naukowych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na systemach rozpoznawania w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem (narodowym, sieciowym). Jest autorem metod wydzielania cech w celu identyfikacji osób z wykorzystaniem nowych modalności biometrycznych (np. ucho, usta, odcisk dłoni). Pracuje także jako konsultant oraz realizuje badawcze projekty europejskie z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych (np. FP7 INTERSECTION) oraz ochrony infrastruktur krytycznych (np. FP7 INSPIRE).


Marcin Chruściel

Marcin Chruściel
Managing Director
CIT Engineering

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od kilku lat aktywnie zajmuje się promocją LabVIEW w Polsce. Jest autorem wielu publikacja n/t LabVIEW (głównie na łamach miesięcznika Elektronika Praktyczna) oraz książki pt. ”LabVIEW w Praktyce” (wydawnictwo BTC). Obecnie kieruje polskim oddziałem firmy CIT Engineering - czołowego integratora systemów pomiarowych i testujących w Europie zachodniej.


Leszek Domalewski

Leszek Domalewski
Business Development Manager
Globema Sp. z o.o.


Odpowiada za rozwój produktów i usług firmy w sektorze telekomunikacji oraz w branżach przemysłowych. Absolwent Wydziału Geodezji Gospodarczej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Wydziału Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od początku kariery zawodowej związany z segmentem systemów informacji geograficznej GIS, w szczególności dla branż sieciowych - energetyka, gazownictwo, telekomunikacja. Zajmował się m. in. wdrożeniem Systemu Informacji Przestrzennej w PSE-Operator S.A. Prowadził także gościnnie wykłady z technologii pozyskiwania zobrazowań satelitarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od ponad roku aktywnie promuje rozwój systemów precyzyjnej lokalizacji RTLS w przemyśle ciężkim, produkcji, transporcie, logistyce i obronności.


Sławomir Dudek

Sławomir Dudek
Kierownik Programu w Dziale Rozwoju Technologii
WSK "PZL-Rzeszów" S.A.

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej oraz doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej. Specjalizuje się w inżynierii powierzchni. Od kilkudziesięciu lat w branży lotniczej, w obszarze rozwoju nowych technologii. Laureat prestiżowego konkursu Pratt & Whitney Canada "Pioneers of our Future", nagrodzony za opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji w WSK "PZL-Rzeszów" S.A.


Andrzej Dwojak

Andrzej Dwojak
Product Manager
Turck

Pracownik firmy Turck od ponad 7 lat. Przez większość czasu na stanowisku Product Managera produktów marki Banner Engineering – amerykańskiego producenta komponentów automatyki. Absolwent Politechniki Opolskiej ukończył kierunki Automatyka i Robotyka oraz Marketing i Zarządzanie.


Stefan Dworzak

Stefan Dworzak
Sales Engineer
Festo Poland

Urodził się 21 listopada 1956 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu ze specjalnością „Budowa napędów hydraulicznych i pneumatycznych” i Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Maszynowego Leśnictwa we Wrocławiu jako konstruktor mechanik od stanowiska referenta technicznego do samodzielnego specjalisty konstruktora. Od 1992 roku specjalista techniczno-handlowy firmy Festo na region zachód. Koordynator regionalny internetowej platformy sprzedaży B2B Festo OnLineShop. Posiada kilka patentów. Uczestniczył i występował na Międzynarodowych Konferencjach „Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne” i Krajowych Konferencjach PNEUMA.


Grzegorz Dzierżanowski

Grzegorz Dzierżanowski
Doradca techniczny Polska Płd-Zach i centralna
Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.

Specjalista w branży przemysłu ciężkiego oraz drzewnego.


Robert Fijołek

Robert Fijołek
dyrektor ds. handlowych
Pneumat System Sp. z o.o.

Związany z firmą od kilkunastu lat. Karierę zawodową rozpoczynał w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dziś kieruje kilkudziesięciu osobowym zespołem, jest specjalistą w dziedzinie pneumatyki i niekwestionowanym liderem zespołu. Autor wielu nowatorskich projektów związanych z automatyzacją produkcji. Prywatnie szczęśliwiy mąż i ojciec oraz wielki miłośnik paralotniarstwa.


Jarosław Frydrych

Jarosław Frydrych
Kierownik Pracowni Analiz Środków Smarowych
Badań Hamownianych i Technologicznych
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemii.
W 1995 roku rozpocząłem pracę w Centralnym Laboratorium Naftowym, obecnie Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej.
W swojej pracy zawodowej zajmuję się opracowywaniem nowych technologii środków smarowych tj. oleje hydrauliczne, oleje turbinowe, oleje sprężarkowe, oleje przekładniowe, oleje do ochrony czasowej powierzchni metalowych, jak i oleje przeznaczone do smarowania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym.
Opracowane oleje przekładniowe i hydrauliczne przeznaczone do smarowania maszyn w przemyśle spożywczym uzyskały złote medale na Międzynarodowych Targach w Paryżu i Brukseli w 2006 roku. W 2007 roku na targach wynalazczości otrzymałem wyróżnienie Ministra Gospodarki za opracowanie olejów smarowych (oleje przekładniowe, hydrauliczne i do ochrony czasowej przed korozją) przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym.
Jestem współautorem nowych technologii produkcji nowej generacji olejów turbinowych do turbin parowych i gazowych. Wysoka jakość opracowanych olejów potwierdzona została przez producenta turbozespołów firmę Siemens.
Od początku swojej pracy w CLN kierowałem pracownią środków smarowych obecnie Pracownia Analiz Środków Smarowych Badań Hamownianych i Technologicznych (THS).
Nowe metody badawcze uruchomione w laboratorium pozwoliły na poszerzenie zakresu prac badawczych o zagadnienia smarności paliw.
Jestem autorem i współautorem wielu prac badawczych, zgłoszeń patentowych, publikacji, referatów i wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych z dziedziny środków smarowych.


JÖRN ALEXANDER FUCHS

rn Alexander Fuchs
Section Manager for Industrial Engineering and Lean Production
Robert Bosch Sp. z o.o.

Główne obowiązki w firmie Robert Bosch:
Inżynieria przemysłowa:
 • Ustanowienie Industrial Engineering TEF6 section group
 • Wdrożenie MTM, REFA, IGEL, CAPP, standard. work, SMED
 • Ratio Projects i ulepszanie linii produkcyjnej poprzez Bottle Neck Management, Line Balancing, Takt Time, Space Reduction
 • Spełnianie wytycznych Boscha oraz wskazówkek dotyczące ergonomii i aspektów HSE
Lean Production:
 • Ustanowienie działu Lean Production
 • Wprowadzenie systemu Bosch Lean Production  dla wszystkich istotnych elementów poprzez wdrożenie standardów „lean” takich jak: Daily Shop Floor Management, Kanban, Leveling system, Milkrun, 5S, TPM, SMED, Standardized Work
 • Wdrożenie systemu szkolenia Lean Production w zakładach w Mirkowie
 • Ocena zaawansowania Lean Production i międzynarodowej koordynacji w obrębie jednostki biznesowej Chassis Systems Brakes

Tomasz Gawroński

Tomasz Gawroński
Dyrektor Oddziału Badań Technicznych i Diagnostyki
Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZREW


Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, kierunek energetyka przemysłowa oraz studia podyplomowe MBA w Akademii Leona Kuźmińskiego. Ponad 25 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z diagnostyką maszyn i urządzeń. Uczestniczył w szeregu specjalistycznych szkoleń m.in. organizowanymi przez IRD Mechanalysis (obecnie Rockwell Automation) i Bently Nevada (GE Energy). W swojej działalności zajmuje się organizacją outsoursingu utrzymania ruchu w wielu zakładach przemysłowych oraz bezpośrednio nadzoruje prace serwisów diagnostycznych kontrolujących bieżący stan techniczny maszyn i urządzeń.

Obecnie Dyrektor Oddziału Badań Technicznych i Diagnostyki w Polimex-Mostostal S.A. (w Zakładzie ZREW). Wykładowca problematyki diagnostyki technicznej m.in. na studiach podyplomowych z eksploatacji elektrowni organizowanych przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.


Tomasz Gliwka

Tomasz Gliwka
Systems Engineer
Epicor Software Poland


Jest konsultantem w zakresie sprzedaży i wdrażania systemów ERP. Odkąd dołączył do firmy Epicor w 2005 roku specjalizuje się w zagadnieniach produkcyjnych i logistycznych. Poprzednio pracował u jednego z największych producentów materiałów biurowych na świecie, gdzie przez lata administrował system ERP pełniąc jednocześnie rolę planista i kontrolera procesów produkcyjnych. Uczestniczył m.in. we wprowadzeniu produkcji odchudzonej i brał udział wielu projektach kaizen. Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Mechaniki Politechniki Świętokrzyskiej, jako magister inżynier, a następnie kontynuował naukę na studiach podyplomowych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle na kierunkach e-business i zarządzanie projektami.


Andrzej Górczak

Andrzej Górczak
Product Manager
Phoenix Contact

Ukończył Robotykę na wydziale Elektronicznym Politechniki Wrocławskiej. W firmie Phoenix Contact jako menedżer produktu zajmuje się komponentami i systemami automatyki. Oznacza to promowanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnego podejścia do systemów sterowania, których tworzenie odbywa się niczym układanie puzzli. Od kilku lat również zajmuje się poszerzaniem świadomości i akceptacji wykorzystania transmisji bezprzewodowej w aplikacjach przemysłowych.


Tomasz Górski

Tomasz Górski
Koordynator ds. leasingu nieruchomości  i elektrowni wiatrowych
BZ WBK Finanse&Leasing S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od początku swojej kariery związany z Grupą Banku Zachodniego WBK. Najpierw przez dwa lata w Banku Zachodnim WBK zajmował się finansowaniem przedsiębiorstw, następnie w Spółkach Leasingowych BZ WBK kompleksową obsługą klientów korporacyjnych. W 2007 roku wprowadził do oferty i zrealizował pierwszą transakcję leasingu nieruchomości w BZ WBK F&L. Od tego czasu odpowiada za całą linię produktową leasingu nieruchomości. W 2009 roku wprowadził do oferty BZ WBK F&L kolejny produkt – Eko-Leasing, umożliwiający finansowanie elektrowni wiatrowych. Aktualnie koordynuje dalszy rozwój oraz proces sprzedaży tego produktu.


Konrad Grohs

Konrad Grohs
Dyrektor
FANUC Robotics Polska

Konrad Grohs od prawie 3 lat jest dyrektorem polskiego oddziału firmy FANUC Robotics. Od ponad 10 lat aktywnie działa na rynku automatyki i robotyki przemysłowej. W latach 1993-1998 studiował na krakowskiej AGH kierunek Automatykę i Robotykę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. W roku 2003 ukończył w Warszawie studia MBA. Jako dyrektor FANUC Robotics w Polsce dał się poznać jako promotor polskich firm inżynierskich wdrażających profesjonalnie roboty przemysłowe. Aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców w budowie nowoczesnych, konkurencyjnych i efektywnych firm.


Konrad Gurbała

Konrad Gurbała
Dyrektor
Advantage

Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota. W swojej karierze brał udział w projektach wprowadzania nowych rozwiązań mających na celu poprawę motywacji pracowników, ich poziomu wyszkolenia oraz ich selekcji i rekrutacji. Dodatkowo, samodzielnie prowadził projekty związane ze zmianami kultury organizacyjnej oraz wprowadzeniem narzędzi z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją.
Jako prelegent występował m.in. na konferencjach poświeconych odpowiedniej polityce HR kreującej właściwy wizerunek pracodawcy oraz nowoczesnym metodom zarządzania produkcją, ze szczególnym naciskiem na operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi na produkcji. Jest autorem wielu publikacji w pismach branżowych.


Witold Hanak

Witold Hanak
Koordynator ds. Regionów
Pruftechnik Wibrem Sp. z o.o.

Ur. 21.04.1970 we Wrocławiu. Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1993-1999 Ekonomika i Zarządzanie.


Andrzej Jarosz

Andrzej Jarosz
Prezes Zarządu
ANT Sp. z o.o

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, współtwórca oprogramowania ANT Studio służącego do budowania aplikacji monitorowania procesów i urządzeń, założyciel firmy ANT, która od 2002 sprzedała ponad 200 aplikacji w różnych dziedzinach przemysłu i usług. Od 10 lat zajmuje się tworzeniem systemów komputerowych łączących świat rzeczywisty z softwarem, realizując swoją pasję zawodową z zakresu automatyki i informatyki.Zbigniew Kaczmarek
Właściciel
P.P.W Comprofit

Ukończyłem Politechnikę Poznańską dzisiaj Uniwersytet Techniczny w Poznaniu na kierunku Informatyka ze specjalnością sieci transmisji danych. Od 1998 roku prowadzę działalność pod nazwą P.P.W Comprofit; profil działalności firmy to informatyka i automatyka przemysłowa.


Kamil Kaleta

Kamil Kaleta
Dział Przemysłowych Środków Smarnych
TOTAL Polska

Student ostatniego roku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Z firmą TOTAL związany od ponad 2 lat. Odpowiedzialny za wsparcie sprzedaży w Dziale Przemysłowych Środków Smarnych. Bardzo istotnym obszarem działalności działu jest diagnostyka stanu maszyn na podstawie badania oleju w eksploatacji. Ta usługa to ANAC INDUS, której znaczenie zostanie przybliżone podczas seminarium MAINTECH.


Mariusz Karcz

Mariusz Karcz
Główny Inżynier Serwisu
Timken Polska Sp. z o.o.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Pierwsze doświadzenie zdobyte w ABB Zamech przy projektach związanych z przemysłem ciężkim. Od ponad 10 lat związany z fimą Timken gdzie jako Główny Inżynier Serwisu odpowiada za doradztwo technicze, szkolenia i pomoc w zakresie łozysk tocznych, ich obsługi oraz diagnostyki.


Andrzej Kocełuch

Andrzej Kocełuch
Dyrektor
ARA Pneumatik

Specjalista w dziedzinie automatyzacji procesów produkcyjnych zatrudniony od 1999 r. we Wrocławskiej firmie ARA Pneumatik. Wykształcenie techniczne na Politechnice Wrocławskiej i na uniwersytecie w Stuttgarcie podparte stażami naukowymi w Niemczech i licznymi szkoleniami w firmach produkujących urządzenia i elementy pneumatyczne. Zanim trafił do Ary Pneumatik pracował naukowo i dydaktycznie jako asystent w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, gdzie obronił pracę doktorską na temat przemysłowych robotów montażowych. Obecnie specjalizuje się w pneumatyce przemysłowej ze szczególnym naciskiem na próżniową technikę mocowania. W firmie ARA Pneumatik obok zadań statutowych zajmuje się prowadzeniem szkoleń technicznych dla pracowników z przemysłu.


Jan Koch 

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch
Dyrektor
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii - Politechnika Wrocławska

Wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej, pełnił funkcję prorektora, dziekana i dyrektora Instytutu. Był członkiem Komitetu Badan Naukowych z wyboru, członkiem Rady Fundacji na rzecz Nauki. Realizował liczne projekty w 4, 5, 6 i 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej, wypromował 24 doktorów a 3 jego wychowanków jest profesorami. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję doradcy w przemyśle obrabiarkowym. Współtwórca Wrocławskiego Parku Technologicznego. Twórca i dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej.
Prof. Koch od wielu lat zajmuje się problematyką innowacyjności i pobudzania kreatywności a jego działania oddane są idei łączenia świata nauki ze światem gospodarki.


Andrzej Kuś

Andrzej Kuś
Dyrektor Zespołu Doradców Biznesowych
SIMPLE.S.A.

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Pracę w SIMPLE.S.A. rozpoczął w 2000 roku. Początkowo na stanowisku konsultanta ds. wdrożeń, a później jako kierownik projektów prowadził wdrożenia systemu SIMPLE. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zespołu Doradców Biznesowych i jest odpowiedzialny za wsparcie od strony technicznej działu handlowego i kanału partnerskiego. Biegły w wiedzy dotyczącej implementacji obsługi procesów rejestracji i kalkulacji kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych.


Arkadiusz Maciak

Arkadiusz Maciak
Energy Efficiency and Services Offer Manager
Schneider Electric Polska

Arkadiusz Maciak od trzech lat w Schneider Electric Polska, odpowiada za rozwój oferty rozwiązań efektywności energetycznej oraz działania marketingowe. Wcześniej pracował w firmach Bosch, Philips Lighting, Danfoss.


Wojciech Majka

Wojciech Majka
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Ecol Sp. z o.o. z Rybnika

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn Energetycznych w Instytucie Maszyn i Urz. Energetycznych. Absolwent Warsaw-Illinois EMBA Uniwersytetu Illinois at Urbana Champaign i Uniwersytetu Warszawskiego. Członek STLE - Society of Tribologists and Lubrication Engineers. Od początku pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianą inżynierią smarowania, rozwijając usługi serwisu olejowego dla przemysłu. Jest konsultantem w zakresie diagnostyki olejowej, smarowania i utrzymania ruchu.


Anna Matuszewska

Anna Matuszewska
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej


W roku 1993 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w Warszawie. W 2008 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej uzyskała stopień naukowy doktora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Przez wiele lat była pracownikiem Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Obecnie pracuje w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie na stanowisku adiunkta. Brała udział w wielu projektach badawczych, konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest współautorką około trzydziestu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Specjalność – tribochemia, biopaliwa.


Marek Michór

Marek Michór
Key Account Manager-Automotive
Tox Pressotechnik

Od początku istnienia TOX Pressotechnik Polska zatrudniony na stanowisku Key Account Manager. W firmie odpowiedzialny jest za projekty maszyn (komponentów) oraz ich wdrożenia w branży Automotive. Edukację rozpoczął od Technikum Elektronicznego w Opolu następnie przyszedł czas na studia na Wydziale Elektrotechniki gdzie specjalizował się w dziedzinie automatyki oraz diagnostyki napędów elektrycznych. Swą przygodę zawodową natomiast zaczął w Szwecji w firmie Swegro. Kolejne lata przyniosły nowe doświadczenia w firmie Ara Pneumatik gdzie zatrudniony był na stanowisku doradcy technicznego. Od 2 lat w firmie TOX.


Piotr Musielak
Piotr Musielak
MBA, kierownik Projektu Local Content Volkswagen Poznań Sp. z o.o.


Od 1999 w koncernie VW, do 2002 w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, następnie w VW Poznań – odpowiedzialny za procesy zaopatrzenia, dyspozycje JIT, logistykę odlewni a od 2004 za współpracę z polskimi dostawcami części i komponentów produkcyjnych.


Daniel Olkowski

Daniel Olkowski
Inżynier sprzedaży
EMC Computer Systems Poland

Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności Systemy Wspomagania Decyzji. Obecnie jest inżynierem sprzedaży w EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. Współpracue z klientami korporacyjnymi i partnerami z regionu Europy środkowo - Wschodniej i odpowiada za dopasowanie rozwiązań do potrzeb klientów z zakresu zabezpieczania, składowania danych oraz systemów wysokiej dostępności dla aplikacji i usług.


Konrad Opala

Konrad Opala
Kosultant biznesowy, ekspert obszaru „Produkcja”
QAD Polska

Analityk, autor i kosultant rozwiązań biznesowych zastosowanych w międzynarodowych projektach wdrożeniowych w firmach przemysłowych w USA, RPA, Wlk. Brytanii, Niemczech i Polsce. Wyróżniony prestiżowymi nagrodami „Pre-sales of the Year” w regionie EMEA w latach 2008 i 2009.

Od 2002 roku zaangażowany w projekty wdrożeniowe i sprzedażowe w zakresie:

 • prowadzenia audytów i przygotowywanie analiz funkcjonowania systemów produkcyjnych,
 • szkolenia użytkowników w zakresie funkcjonalności pakietu QAD Enterprise Applications,
 • prowadzenia warsztatów koncepcyjnych z użytkownikami,
 • wypracowywania koncepcji oraz sposobów planowania i harmonogramowania produkcji,
 • uczestnictwa w projektowaniu nowych funkcjonalności aplikacji QAD,
 • prezentacji funkcjonalności zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP.

Swoje unikalne doświadczenia w zakresie rozwiązań dla przedsiębiorstw przemysłowych prezentuje od lat na konferencjach i seminariach ERP, jak również warsztatach dla przedstawicieli zarządów firm.


 Marek Orłowski
Marek Orłowski
Prezes
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej.
Za swoją pracę magisterską uzyskał nagrodę Prezydenta Warszawy. Od samego początku swojej kariery zawodowej związany jest z elektrycznością
i oświetleniem choć w swoim życiu zawodowym zajmował się również ogrodnictwem, budowaniem domów oraz pracą dziennikarską. Mając niespełna 30 lat kierował dużymi zespołami ludzi. Kwalifikacje swoje doskonalił na wyjazdach szkoleniowych
w Holandii, Niemczech i Szwecji. Do 2009 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich O.P.C.E. z siedzibą w Paryżu. Od 2004 roku Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.


Dariusz Pacześny

Dariusz Pacześny
Key Account Manager
Bonair SA

Z firmą Bonair SA współpracuje od kwietnia 2010, wcześniej zdobywał doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzi w handlu detalicznym w firmie Vobis SA. W pracy zajmuje się rozwiązaniami z zakresu monitorowania produkcji i optymalizacji procesów. Posiada liczne certyfikaty dostawcy General Electric Intelligent Platforms. Z zainteresowania informatyk. Serdecznie zapraszam na prelekcję.


Jarosław Panasiuk

Jarosław Panasiuk
Wojskowa Akademia Techniczna


Urodził się 06 lipca 1974r w Białymstoku. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w specjalności broń przeciwlotnicza. W roku 2007 ukończył MBA dla Inż. w WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Obecnie pracuje na WAT w Instytucie Systemów Mechatronicznych w Zakładzie Systemów Sterowania. Specjalizuje się w systemach zrobotyzowanych, sztucznej inteligencji, systemach wizyjnych. Prowadzi zajęcia z modelowania i projektowania układów robotyki dla studentów WAT. Jest autorem opracowań i uczestnikiem prac dotyczących nowoczesnych rozwiązań z zakresu analizy obrazu, inspekcji wizyjnej w robotyce i wykorzystania metod sztucznej inteligencji w sterowaniu.


Piotr Pawełczuk

Piotr Pawełczuk
Prezes Zarządu
MV Center

Absolwent Wydziału Zarządzania Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, od 10 lat związany z rynkiem automatyki, w latach 2003-2009 Prezes Zarządu MPL Tech Group Sp. z o.o. – dystrybutora elementów automatyki m.in. Mitsubishi Electric oraz Pro-Face, w latach 2009-2010 Manager w Mitsubishi Electric Europe B.V. o/Polska.


Marek Pewłoszek

Marek Pawełoszek
Specjalista ds. efektywności energetycznej PJCEE
Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Specjalista w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej KAPE S.A. Absolwent kierunku racjonalne użytkowanie energii i ochrona środowiska w Cranfield University, Wielka Brytania. Od lat zajmuje się zagadnieniami poprawy efektywności energetycznej w przemyśle oraz kształceniem przemysłowej kadry inżynierskiej
w zakresie technik efektywnego użytkowania energii. Prowadzi projekty UE dotyczące tej tematyki w ramach programu Inteligent Energy Europe.


Tomasz Pikora

Tomasz Pikora
Key Account Manager 
RWE Polska


Odpowiedzialny za sprzedaż energii do Klientów Kluczowych w segmentach:
przemysł lekki, papierniczo/poligraficzny, biurowce. Jego główna działalność skupiona jest na doradztwie i aktywnym ofertowaniu Klientów z obszaru całej Polski. Dodatkowo pracuje nad nowymi produktami i rozwiązaniami optymalizującymi zużycie energii elektrycznej.


Maria Podpłomyj

Maria Podpłomyk
Kierownik Projektów Rekrutacyjnych
Neoprojecta

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu działami personalnymi, które zdobywała w koncernach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Posiada doświadczenie w skutecznym obsadzaniu kluczowych stanowisk specjalistycznych oraz menedżerskich. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Specjalizuje się w doradztwie rozwoju kariery oraz dopasowaniu organizacyjnym Kandydatów. Realizuje projekty rekrutacyjne poprzez head hunting oraz poszukiwaniach bezpośrednie.


Kinga Pukalska

Kinga Pukalska
Headhunter
HRK S.A.

Z wykształcenia mikrobiolog, z zawodu head hunter.
Od 1999 roku związana z firmami doradztwa personalnego. Posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów rekrutacyjnych w ramach inwestycji green field, jak również rekrutacji masowych. Zawsze związana ze środowiskiem szeroko pojętej inżynierii produkcyjnej, koncentrując swoje działania rekrutacyjne głównie na obszarze Dolnego Śląska.


Mirosław Pułyk

Mirosław Pułyk
Konsultant systemów ERP
Epicor Software Poland

Od dwudziestu pięciu lat w branży informatycznej. W Epicor Software Mirosław Pułyk pracuje na stanowisku konsultanta systemów ERP. Do jego głównych obowiązków należy doradztwo przy wyborze i wdrażanie systemów ERP.

Długoletnie doświadczenie zawodowe Pułyk zdobywał w firmach IT takich jak: COBPGO "POLTEGOR", OPTIMUS-ORVALDI, ORVALDI, QUMAK, TIS Sc i CIS Polska, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera konstruktora, poprzez konsultanta systemów ERP, aż po szefa serwisu, dyrektora technicznego czy dyrektora oddziału. W trakcie pracy konstruktorskiej w COBPGO "POLTEGOR" , opracował i wdrożył system transmisji danych technologicznych w kopalniach węgla brunatnego. Jako dyrektor techniczny, wiceprezes zarządu, OPTIMUS-ORVALDI oraz ORVALDI-Elektronik był odpowiedzialny za prowadzenie wielu projektów informatycznych m.in. w Banku Kredytowym we Wrocławiu, Banku Komercyjnym w Lublinie, Elektrowni Dolna ODRA w Gryfinie, Polar S.A. Wrocław. Od 1997 roku prowadzi działalność konsultingową w zakresie wdrażania systemów klasy MRP II / ERP i zarządzania projektami.

Przed podjęciem pracy w firmie Epicor, Mirosław Pułyk pracował w OBJECTIVITY Poland na stanowisku Starszego Konsultanta, gdzie był odpowiedzialny za rozwój i wdrożenie systemów ERP – NAVISION. Uczestniczył w projektach wdrożeniowych m.in. dla BURDA Polska, Budexpol-Wrocław, Hortex S.A. Warszawa, RUTGES – Warszawa, T1-Gdynia, Toyota Boshoku, Denco & Mecaplast.

Mirosław Pułyk jest absolwentem Wydziału Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej. Posiada certyfikat PRINCE 2.


Bronisław Pytel

Bronisław Pytel
Główny Energetyk - Site Utilities Manager
General Motors Manufacturing Poland


Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Elektryczny. Studiował również w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Automatyki Napędów Elektrycznych, gdzie ukończył studia podyplomowe. W General Motors odpowiada za negocjacje i realizację kontraktów na dostawę mediów energetycznych; utrzymanie infrastruktury; zaopatrzenie w media: energię elektryczną, ciepło, gaz, sprężone powietrze, wodę, ścieki; optymalizacją i redukcja zużycia mediów; koordynacją i nadzorem nad nowymi inwestycjami z zakresu gospodarki energetycznej.


Patrycja Radwańska

Patrycja Radwańska
HR Engineering Coordinator
Pratt & Whithey Satellite Engineering Office
WSK "PZL-Rzeszów" S.A.

Ukończyła studia z zakresu integracji europejskiej, ekonomii oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Początkowo związana z firmami doradztwa personalnego, od kilku wspiera biuro konstrukcyjne Pratt & Whitney Canada i Pratt & Whitney USA w obszarze szeroko rozumianego HR. Obecnie skoncentrowana głównie na projektach rozwojowych skierowanych do kadry inżynieryjnej.


Wojciech Roczon

Wojciech Roczon
Product Manager
Balluff

Absolwent Politechnki Wrocławskiej wydziału Mechaniczno-Energtycznego, specjalość Automatyzacja Procesów Energetycznych.
Z firmą Balluff związany od ponad pięciu lat, obecnie na stanowisku Product Managera ds. produktów związanych z detekcją i pozycjonowaniem obiektów.


Marek Rojek

Marek Rojek
Kierownik Działu Sprzedaży UPS Power
Emerson Network Power


Absolwent wydziału elektrycznego PW rok 1980 ze specjalnością automatyka i miernictwo elektryczne. Zajmuje się systemami zasilania od roku 1995, pracując i kierując zarówno działami sprzedaży jak i serwisem. Posiada doświadczenie w prowadzeniu prac inwestycyjnych oraz w realizacji dużych projektów. Aktualnie zarządza sprzedażą systemów zasilania dużej mocy i nadzoruje bieżące instalacje.


Pawel Rutkowski

Paweł Rutkowski
Flir Systems

Ukończył studia Wyższe kierunek Odlewnictwo, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Technologiczny i Automatyzacji (obecnie Inżynierii Produkcji). Zajmuje się podczerwienią od 1992 roku najpierw jako przedstawiciel firmy AGEMA Infrared Systems (Szwecja), obecnie FLIR Systems (USA). Wielokrotnie szkolony z zakresu kamer, ich budowy, zasad działania i wykorzystania. 2-krotnie zdał egzamin Level I ITC, 1-krotnie zdał egzamin ITC Level II w 2000 roku. Nr licencji 200010N001 (prowadzący Bo Wallin). Był tłumaczem kursu Level I ITC dla Elektrowni Łaziska i Politechniki Śląskiej (w Szwecji). Był tłumaczem kursów dla PSE, Elektroni Kozienice, ITWL (wszystkie w Szwecji). Wielokrotnie szkolił nowych użytkowników kamer z zastosowania, pracy z kamerą i oprogramowaniem. Zajmuje się również softwarową częścią serwisu kamer (firmwarem).Maciej Sałdacz
Zastępca dyrektora ds. pracodawców strategicznych
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Od października 2006 roku zatrudniony w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, gdzie odpowiada za współpracę urzędu z największymi pracodawcami w regionie oraz środowiskiem przedsiębiorców. Z ramienia urzędu, we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, prowadzi działania na rzecz wspierania inwestorów w zakresie projektów rekrutacyjnych. Posiada również szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz wspólnotowych Unii Europejskiej.


Konrad Śmiertka

Konrad Śmiertka
Local Sales Manager
BECKHOFF Automation

Urodził się 2 czerwca 1980 r w Czeladzi. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, kierunek: Automatyka i Robotyka, specjalność: Multimedia w systemach Przemysłowych. W BECKHOFF Polska od 5 lat, obecnie na stanowisku Local Sales Manager.


Piotr Tynor

Piotr Tynor
Lider sekcji Robot i CNC
Mitsubishi Electric
Europe

Posiadający 3 letnie doświadczenie w zakresie programowania i uruchamiania systemów zrobotyzowanych Mitsubishi Electric. Wykształcenie wyższe w zakresie automatyki przemysłowej, dyplom Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.Ukończone szkolenia zaawansowane z zakresu programowania robotów Mitsubishi Electric w centrali w Niemczech. Ukończone szkolnie z zakresu serwisu robotów przemysłowych ME. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki obsługi i programowania robotów ME.


Łukasz Urbański

Łukasz Urbański
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Łukasz Urbański uzyskał tytuł magistra-inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej w 2008 roku. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął prace nad doktoratem z dziedziny automatyki na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (była Politechnika Szczecińska). Obecnie jest uczestnikiem trzeciego roku dziennych studiów doktoranckich i pracuje nad zagadnieniem korekty pracy serwonapędów w systemach CNC obrabiarek na podstawie sygnałów otrzymywanych w czasie obróbki skrawaniem.


Marcin Wachulec 

Marcin Wachulec
Manager, GE Energy
General Electric Company Polska

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej (1998 rok). W 2002 roku uzyskał tytuł Doktora Nauk Technicznych (PhD) na Uniwersytecie Aalborg, Dania. Część badań wykonał na Uniwersytecie w Cambrigde, UK. Od roku 2002 zatrudniony w Engineering Design Center (EDC) - biurze konstrukcyjnym General Electric w Polsce. W EDC pełnił funkcję Team Leadera i Managera zespołu. Jednocześnie był odpowiedzialny za inżynierskie programy rozwojowe m.in. Edison Engineering Development Program. Obecnie pełni funkcję Managera biznesu GE Energy.


Marek Warda
Marek Warda
Kierownik utrzymania ruchu
PREMIER MSS Polska


Ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, na kierunku Eksploatacja i utrzymanie pojazdów. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w działach utrzymaniu ruchu – w tym przez kilka lat w zakładach państwowych. Obecnie jako kierownik utrzymania ruchu w Premier MSS odpowiedzialny za Facility Management.


Maciej Winkler

Maciej Winkler
Kierownik działu Urządzeń Transportu Bliskiego
Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu

Ukończył Politechnikę Wrocławską - specjalność Maszyny Robocze Ciężkie na Wydziale Mechanicznym. Był stypendystą Urzędu Dozoru Technicznego. Od roku 1982 jest związany z UDT – do 2007 roku zatrudniony na stanowisku inspektora w dziale Urządzeń Transportu Bliskiego, od maja 2004 roku jednocześnie sprawował funkcję eksperta – koordynatora ds. Dyrektywy Maszynowej a od czerwca 2006 roku również ds. Dyrektywy Dźwigowej. Od stycznia 2008 roku pracował w dziale Oceny Zgodności na stanowisku głównego specjalisty - koordynatora. Od listopada 2008 roku jest kierownikiem działu Urządzeń Transportu Bliskiego. W zakresie prowadzenia szkoleń ma doświadczenie od 1983 roku (m.in. wykładowca Zakładu Doskonalenia Zawodowego, zweryfikowany wykładowca Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP-NOT, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją dźwigów i maszyn w obszarze przepisów prawa krajowego oraz dyrektyw Unii Europejskiej.


Sławomira Wnuk

Sławomira Wnuk
Dyrektor Zarządzający ds. Technicznych
Liquid Technology Services Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie chemii energetycznej obejmujące: - kontrolę procesów i układów technologicznych wraz z surowcami i produktami; - kontrolę analityczną wraz z pobieraniem próbek do badań: wód obiegu wodno-parowego i środowiskowych, ścieków, paliw stałych w tym biomasy i odpadów paleniskowych oraz mineralnych olejów smarnych i izolacyjnych. Jest autorem szeregu instrukcji eksploatacyjnych, procedur i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością / Certyfikat akredytacji A 883/ . Współpracowała przy opracowaniu technologii i wdrożeniu instalacji oczyszczania kondensatu, instalacji pielęgnacji cieczy fosforoorganicznej do układu regulacji turbiny, instalacji przygotowania wody dla kotłów wysokoprężnych, instalacji odsiarczania spalin. Jest autorem/współautorem szeregu referatów z zakresu chemii energetycznej drukowanych w czasopismach: Energetyka, Paliwa Oleje Smary oraz w materiałach konferencyjnych PRONOVUM, Energopomiar.


Dariusz Żebrowski

Dariusz Żebrowski
Wiceprezes Zarządu
Bank Danych o Inżynierach

Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Jest współzałożycielem Banku Danych o Inżynierach. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów rekrutacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem branży technicznej. Od kilkunastu lat kreuje rozwój rynku usług rekrutacyjnych w Polsce.


Patroni medialni

Puls Biznesu TIAM
MECHANIKA Wiadomości Elektrotechniczne Elektrosystemy MM
Automatyka
Energetyka Obrabiarki 4metal
Sterowniki.pl
PAR Eurologistic
Słowo Wrocławia Przegląd Mechaniczny ERP-view

Copyright © 2010 Kongres Protech. Wszelkie prawa zastrzezone.