Seminaria

JÖRN ALEXANDER FUCHS

rn Alexander Fuchs
Section Manager for Industrial Engineering and Lean Production
Robert Bosch Sp. z o.o.


Główne obowiązki w firmie Robert Bosch:
Inżynieria przemysłowa:

  • Ustanowienie Industrial Engineering TEF6 section group
  • Wdrożenie MTM, REFA, IGEL, CAPP, standard. work, SMED
  • Ratio Projects i ulepszanie linii produkcyjnej poprzez Bottle Neck Management, Line Balancing, Takt Time, Space Reduction
  • Spełnianie wytycznych Boscha oraz wskazówkek dotyczące ergonomii i aspektów HSE
Lean Production:
  • Ustanowienie działu Lean Production
  • Wprowadzenie systemu Bosch Lean Production  dla wszystkich istotnych elementów poprzez wdrożenie standardów „lean” takich jak: Daily Shop Floor Management, Kanban, Leveling system, Milkrun, 5S, TPM, SMED, Standardized Work
  • Wdrożenie systemu szkolenia Lean Production w zakładach w Mirkowie
  • Ocena zaawansowania Lean Production i międzynarodowej koordynacji w obrębie jednostki biznesowej Chassis Systems Brakes

Piotr Musielak
Piotr Musielak
MBA, kierownik Projektu Local Content
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.


Od 1999 w koncernie VW, do 2002 w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, następnie w VW Poznań – odpowiedzialny za procesy zaopatrzenia, dyspozycje JIT, logistykę odlewni a od 2004 za współpracę z polskimi dostawcami części i komponentów produkcyjnych.


Konrad Gurbała

Konrad Gurbała
Dyrektor
Advantage

Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jego doświadczenia zawodowe związane jest z sektorem przemysłowym, głównie motoryzacyjnym. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota. W swojej karierze brał udział w projektach wprowadzania nowych rozwiązań mających na celu poprawę motywacji pracowników, ich poziomu wyszkolenia oraz ich selekcji i rekrutacji. Dodatkowo, samodzielnie prowadził projekty związane ze zmianami kultury organizacyjnej oraz wprowadzeniem narzędzi z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją.
Jako prelegent występował m.in. na konferencjach poświeconych odpowiedniej polityce HR kreującej właściwy wizerunek pracodawcy oraz nowoczesnym metodom zarządzania produkcją, ze szczególnym naciskiem na operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi na produkcji. Jest autorem wielu publikacji w pismach branżowych.


Maciej Winkler

Maciej Winkler
Kierownik działu Urządzeń Transportu Bliskiego
Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu

Ukończył Politechnikę Wrocławską - specjalność Maszyny Robocze Ciężkie na Wydziale Mechanicznym. Był stypendystą Urzędu Dozoru Technicznego. Od roku 1982 jest związany z UDT – do 2007 roku zatrudniony na stanowisku inspektora w dziale Urządzeń Transportu Bliskiego, od maja 2004 roku jednocześnie sprawował funkcję eksperta – koordynatora ds. Dyrektywy Maszynowej a od czerwca 2006 roku również ds. Dyrektywy Dźwigowej. Od stycznia 2008 roku pracował w dziale Oceny Zgodności na stanowisku głównego specjalisty - koordynatora. Od listopada 2008 roku jest kierownikiem działu Urządzeń Transportu Bliskiego. W zakresie prowadzenia szkoleń ma doświadczenie od 1983 roku (m.in. wykładowca Zakładu Doskonalenia Zawodowego, zweryfikowany wykładowca Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP-NOT, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją dźwigów i maszyn w obszarze przepisów prawa krajowego oraz dyrektyw Unii Europejskiej.


Tomasz Gawroński

Tomasz Gawroński
Dyrektor Oddziału Badań Technicznych i Diagnostyki
Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZREW


Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, kierunek energetyka przemysłowa oraz studia podyplomowe MBA w Akademii Leona Kuźmińskiego. Ponad 25 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z diagnostyką maszyn i urządzeń. Uczestniczył w szeregu specjalistycznych szkoleń m.in. organizowanymi przez IRD Mechanalysis (obecnie Rockwell Automation) i Bently Nevada (GE Energy). W swojej działalności zajmuje się organizacją outsoursingu utrzymania ruchu w wielu zakładach przemysłowych oraz bezpośrednio nadzoruje prace serwisów diagnostycznych kontrolujących bieżący stan techniczny maszyn i urządzeń.

Obecnie Dyrektor Oddziału Badań Technicznych i Diagnostyki w Polimex-Mostostal S.A. (w Zakładzie ZREW). Wykładowca problematyki diagnostyki technicznej m.in. na studiach podyplomowych z eksploatacji elektrowni organizowanych przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.


Witold Hanak

Witold Hanak
Koordynator ds. Regionów
Pruftechnik Wibrem Sp. z o.o.

Ur. 21.04.1970 we Wrocławiu. Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1993-1999 Ekonomika i Zarządzanie.


Mariusz Karcz

Mariusz Karcz
Główny Inżynier Serwisu
Timken Polska Sp. z o.o.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Pierwsze doświadzenie zdobyte w ABB Zamech przy projektach związanych z przemysłem ciężkim. Od ponad 10 lat związany z fimą Timken gdzie jako Główny Inżynier Serwisu odpowiada za doradztwo technicze, szkolenia i pomoc w zakresie łozysk tocznych, ich obsługi oraz diagnostyki.


Kamil Kaleta

Kamil Kaleta
Dział Przemysłowych Środków Smarnych
TOTAL Polska

Student ostatniego roku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Z firmą TOTAL związany od ponad 2 lat. Odpowiedzialny za wsparcie sprzedaży w Dziale Przemysłowych Środków Smarnych. Bardzo istotnym obszarem działalności działu jest diagnostyka stanu maszyn na podstawie badania oleju w eksploatacji. Ta usługa to ANAC INDUS, której znaczenie zostanie przybliżone podczas seminarium MAINTECH.


Wojciech Majka

Wojciech Majka
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Ecol Sp. z o.o. z Rybnika

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności Diagnostyka i Eksploatacja Maszyn Energetycznych w Instytucie Maszyn i Urz. Energetycznych. Absolwent Warsaw-Illinois EMBA Uniwersytetu Illinois at Urbana Champaign i Uniwersytetu Warszawskiego. Członek STLE - Society of Tribologists and Lubrication Engineers. Od początku pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianą inżynierią smarowania, rozwijając usługi serwisu olejowego dla przemysłu. Jest konsultantem w zakresie diagnostyki olejowej, smarowania i utrzymania ruchu.


Sławomira Wnuk

Sławomira Wnuk
Dyrektor Zarządzający ds. Technicznych
Liquid Technology Services Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie chemii energetycznej obejmujące: - kontrolę procesów i układów technologicznych wraz z surowcami i produktami; - kontrolę analityczną wraz z pobieraniem próbek do badań: wód obiegu wodno-parowego i środowiskowych, ścieków, paliw stałych w tym biomasy i odpadów paleniskowych oraz mineralnych olejów smarnych i izolacyjnych. Jest autorem szeregu instrukcji eksploatacyjnych, procedur i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością / Certyfikat akredytacji A 883/ . Współpracowała przy opracowaniu technologii i wdrożeniu instalacji oczyszczania kondensatu, instalacji pielęgnacji cieczy fosforoorganicznej do układu regulacji turbiny, instalacji przygotowania wody dla kotłów wysokoprężnych, instalacji odsiarczania spalin. Jest autorem/współautorem szeregu referatów z zakresu chemii energetycznej drukowanych w czasopismach: Energetyka, Paliwa Oleje Smary oraz w materiałach konferencyjnych PRONOVUM, Energopomiar.


Grzegorz Dzierżanowski

Grzegorz Dzierżanowski
Doradca techniczny Polska Płd-Zach i centralna
Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.

Specjalista w branży przemysłu ciężkiego oraz drzewnego.


Sławomir Dudek

Stanisław Dudek
Kierownik Programu w Dziale Rozwoju Technologii
WSK "PZL-Rzeszów" S.A.

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej oraz doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej. Specjalizuje się w inżynierii powierzchni. Od kilkudziesięciu lat w branży lotniczej, w obszarze rozwoju nowych technologii. Laureat prestiżowego konkursu Pratt & Whitney Canada "Pioneers of our Future", nagrodzony za opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji w WSK "PZL-Rzeszów" S.A.


Piotr Ambrożewicz

Piotr Ambrożewicz
Dyrektor Techniczny
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „IMPEX-SARO” w Gdańsku

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1986), Instytut Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych (1988). Od 18 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z trybologią, gospodarką smarowniczą, doborem środków smarnych i metodami ich aplikacji. Uczestniczył w szeregu specjalistycznych szkoleń w kraju i zagranicą, organizowanych m.in. przez Exxon, Perma-TEC, Memolub International. Podczas prelekcji w ramach MAINTECH, przedstawi możliwości efektywnego wspomagania gospodarki smarowniczej poprzez zastosowanie automatycznych smarownic.


Marek Warda
Marek Warda
Kierownik utrzymania ruchu
PREMIER MSS Polska


Ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, na kierunku Eksploatacja i utrzymanie pojazdów. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w działach utrzymaniu ruchu – w tym przez kilka lat w zakładach państwowych. Obecnie jako kierownik utrzymania ruchu w Premier MSS odpowiedzialny za Facility Management.


Patroni medialni

Puls Biznesu TIAM
MECHANIKA Wiadomości Elektrotechniczne Elektrosystemy MM
Automatyka
Energetyka Obrabiarki 4metal
Sterowniki.pl
PAR Eurologistic
Słowo Wrocławia Przegląd Mechaniczny ERP-view

Copyright © 2010 Kongres Protech. Wszelkie prawa zastrzezone.