KIG

KIG

Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki

Marek Łapiński
Marszałek
Województwo
Dolnośląskie

KIG

KIG

Andrzej Arendarski
Prezes
Krajowa Izba Gospodarcza

Bożena Lublińska-Kasprzak
Prezes
PARP

KIG

Zbigniew Sebastian
Prezes
Dolnośląska Izba Gospodarcza