Seminaria

Bronisław Pytel

Bronisław Pytel
Główny Energetyk - Site Utilities Manager
General Motors Manufacturing Poland


Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Elektryczny. Studiował również w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Automatyki Napędów Elektrycznych, gdzie ukończył studia podyplomowe. W General Motors odpowiada za negocjacje i realizację kontraktów na dostawę mediów energetycznych; utrzymanie infrastruktury; zaopatrzenie w media: energię elektryczną, ciepło, gaz, sprężone powietrze, wodę, ścieki; optymalizacją i redukcja zużycia mediów; koordynacją i nadzorem nad nowymi inwestycjami z zakresu gospodarki energetycznej.


Marek Rojek

Marek Rojek
Kierownik Działu Sprzedaży UPS Power
Emerson Network Power


Absolwent wydziału elektrycznego PW rok 1980 ze specjalnością automatyka i miernictwo elektryczne. Zajmuje się systemami zasilania od roku 1995, pracując i kierując zarówno działami sprzedaży jak i serwisem. Posiada doświadczenie w prowadzeniu prac inwestycyjnych oraz w realizacji dużych projektów. Aktualnie zarządza sprzedażą systemów zasilania dużej mocy i nadzoruje bieżące instalacje.


Marek Pewłoszek

Marek Pawełoszek
Specjalista ds. efektywności energetycznej PJCEE
Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Specjalista w Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej KAPE S.A. Absolwent kierunku racjonalne użytkowanie energii i ochrona środowiska w Cranfield University, Wielka Brytania. Od lat zajmuje się zagadnieniami poprawy efektywności energetycznej w przemyśle oraz kształceniem przemysłowej kadry inżynierskiej
w zakresie technik efektywnego użytkowania energii. Prowadzi projekty UE dotyczące tej tematyki w ramach programu Inteligent Energy Europe.


 Marek Orłowski
Marek Orłowski
Prezes
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej.
Za swoją pracę magisterską uzyskał nagrodę Prezydenta Warszawy. Od samego początku swojej kariery zawodowej związany jest z elektrycznością
i oświetleniem choć w swoim życiu zawodowym zajmował się również ogrodnictwem, budowaniem domów oraz pracą dziennikarską. Mając niespełna 30 lat kierował dużymi zespołami ludzi. Kwalifikacje swoje doskonalił na wyjazdach szkoleniowych
w Holandii, Niemczech i Szwecji. Do 2009 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich O.P.C.E. z siedzibą w Paryżu. Od 2004 roku Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.


Pawel Rutkowski

Paweł Rutkowski
FLIR Systems

Ukończył studia Wyższe kierunek Odlewnictwo, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Technologiczny i Automatyzacji (obecnie Inżynierii Produkcji). Zajmuje się podczerwienią od 1992 roku najpierw jako przedstawiciel firmy AGEMA Infrared Systems (Szwecja), obecnie FLIR Systems (USA). Wielokrotnie szkolony z zakresu kamer, ich budowy, zasad działania i wykorzystania. 2-krotnie zdał egzamin Level I ITC, 1-krotnie zdał egzamin ITC Level II w 2000 roku. Nr licencji 200010N001 (prowadzący Bo Wallin). Był tłumaczem kursu Level I ITC dla Elektrowni Łaziska i Politechniki Śląskiej (w Szwecji). Był tłumaczem kursów dla PSE, Elektroni Kozienice, ITWL (wszystkie w Szwecji). Wielokrotnie szkolił nowych użytkowników kamer z zastosowania, pracy z kamerą i oprogramowaniem. Zajmuje się również softwarową częścią serwisu kamer (firmwarem).


Tomasz Górski

Tomasz Górski
Koordynator ds. leasingu nieruchomości  i elektrowni wiatrowych
BZ WBK Finanse&Leasing S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od początku swojej kariery związany z Grupą Banku Zachodniego WBK. Najpierw przez dwa lata w Banku Zachodnim WBK zajmował się finansowaniem przedsiębiorstw, następnie w Spółkach Leasingowych BZ WBK kompleksową obsługą klientów korporacyjnych. W 2007 roku wprowadził do oferty i zrealizował pierwszą transakcję leasingu nieruchomości w BZ WBK F&L. Od tego czasu odpowiada za całą linię produktową leasingu nieruchomości. W 2009 roku wprowadził do oferty BZ WBK F&L kolejny produkt – Eko-Leasing, umożliwiający finansowanie elektrowni wiatrowych. Aktualnie koordynuje dalszy rozwój oraz proces sprzedaży tego produktu.


Tomasz Pikora

Tomasz Pikora
Key Account Manager 
RWE Polska


Odpowiedzialny za sprzedaż energii do Klientów Kluczowych w segmentach:
przemysł lekki, papierniczo/poligraficzny, biurowce. Jego główna działalność skupiona jest na doradztwie i aktywnym ofertowaniu Klientów z obszaru całej Polski. Dodatkowo pracuje nad nowymi produktami i rozwiązaniami optymalizującymi zużycie energii elektrycznej.


Arkadiusz Maciak

Arkadiusz Maciak
Energy Efficiency and Services Offer Manager
Schneider Electric Polska

Arkadiusz Maciak od trzech lat w Schneider Electric Polska, odpowiada za rozwój oferty rozwiązań efektywności energetycznej oraz działania marketingowe. Wcześniej pracował w firmach Bosch, Philips Lighting, Danfoss.


Anna Matuszewska

Anna Matuszewska
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej


W roku 1993 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w Warszawie. W 2008 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej uzyskała stopień naukowy doktora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Przez wiele lat była pracownikiem Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Obecnie pracuje w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie na stanowisku adiunkta. Brała udział w wielu projektach badawczych, konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest współautorką około trzydziestu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Specjalność – tribochemia, biopaliwa.


Jarosław Frydrych

Jarosław Frydrych
Kierownik Pracowni Analiz Środków Smarowych
Badań Hamownianych i Technologicznych
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemii.
W 1995 roku rozpocząłem pracę w Centralnym Laboratorium Naftowym, obecnie Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej.
W swojej pracy zawodowej zajmuję się opracowywaniem nowych technologii środków smarowych tj. oleje hydrauliczne, oleje turbinowe, oleje sprężarkowe, oleje przekładniowe, oleje do ochrony czasowej powierzchni metalowych, jak i oleje przeznaczone do smarowania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym.
Opracowane oleje przekładniowe i hydrauliczne przeznaczone do smarowania maszyn w przemyśle spożywczym uzyskały złote medale na Międzynarodowych Targach w Paryżu i Brukseli w 2006 roku. W 2007 roku na targach wynalazczości otrzymałem wyróżnienie Ministra Gospodarki za opracowanie olejów smarowych (oleje przekładniowe, hydrauliczne i do ochrony czasowej przed korozją) przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym.
Jestem współautorem nowych technologii produkcji nowej generacji olejów turbinowych do turbin parowych i gazowych. Wysoka jakość opracowanych olejów potwierdzona została przez producenta turbozespołów firmę Siemens.
Od początku swojej pracy w CLN kierowałem pracownią środków smarowych obecnie Pracownia Analiz Środków Smarowych Badań Hamownianych i Technologicznych (THS).
Nowe metody badawcze uruchomione w laboratorium pozwoliły na poszerzenie zakresu prac badawczych o zagadnienia smarności paliw.
Jestem autorem i współautorem wielu prac badawczych, zgłoszeń patentowych, publikacji, referatów i wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych z dziedziny środków smarowych.


Robert Fijołek

Robert Fijołek
dyrektor ds. handlowych
Pneumat System Sp. z o.o.

Związany z firmą od kilkunastu lat. Karierę zawodową rozpoczynał w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dziś kieruje kilkudziesięciu osobowym zespołem, jest specjalistą w dziedzinie pneumatyki i niekwestionowanym liderem zespołu. Autor wielu nowatorskich projektów związanych z automatyzacją produkcji. Prywatnie szczęśliwiy mąż i ojciec oraz wielki miłośnik paralotniarstwa.


Patroni medialni

Puls Biznesu TIAM
MECHANIKA Wiadomości Elektrotechniczne Elektrosystemy MM
Automatyka
Energetyka Obrabiarki 4metal
Sterowniki.pl
PAR Eurologistic
Słowo Wrocławia Przegląd Mechaniczny ERP-view

Copyright © 2010 Kongres Protech. Wszelkie prawa zastrzezone.